Dirigenti, organizační a umělecké vedení, hudební doprovod a lidé kolem Vokálu